Què és un emprenedor social?

Als límits de l’economia existeixen organitzacions empresarials que treballen en la creació de valor econòmic sota una òptica diferent. A escala internacional són conegudes com a “emprenedories socials”, i la seva principal característica és que simultàniament creen valor econòmic i social.

Els emprenedors socials actuen en el mercat buscant l’obtenció d’un benefici, però aquest no és l’objectiu últim de l’empresa, sinó un mitjà per assolir una finalitat social. Representen un potencial creixent per solucionar de forma sostenible problemes socials actuals i futurs. Constitueixen nous models empresarials que treballen per assolir un món més just i sostenible. Ho fan competint amb les forces del mercat tradicionals, amb l’intenció de ser sostenibles des del punt de vista financer.