Una proposta de valor que busca l’equilibri entre el valor econòmic i social

La distinció fonamental entre «emprenedoria» i «emprenedoria social» està en la proposició de valor. Per a un emprenedor, la proposició de valor deriva de servir un nou producte o servei a uns mercats que poden comprar sense problemes, i aquesta proposició està dissenyada per obtenir un benefici per a la persona emprenedora i els seus inversors. En canvi, un emprenedor social té una proposició de valor relacionada amb la creació d’una transformació positiva en una part de la societat o en el seu conjunt. I aquesta proposició de valor no anticipa mai la creació d’un benefici financer pels seus inversors o per a si mateix.

Això no significa que les empreses socials no tinguin o no desitgin obtenir benefici, però aquest benefici no és l’objectiu fonamental i, quan existeix, es reinverteix per tal d’incrementar l’impacte social.

Així, les empreses socials que competeixen en el mercat intenten crear alhora valor econòmic i valor social. Ara bé, més valor econòmic no significa menys valor social, o viceversa, sinó que del que es tracta és de trobar un punt d’equilibri entre la creació de valor econòmic i valor social. Aquest equilibri és un dels grans èxits de la proposta de valor d’aquestes organitzacions, i no s’hi arriba fàcilment. Necessita grans dosis de creativitat, imaginació i enginy per part dels emprenedors i les seves organitzacions.