Una aproximació a la definició de valor social

«El valor social és la recerca del progrés social, mitjançant l’abolició de les barreres que dificulten la inclusió, l’ajuda a aquells que estan debilitats temporalment o que no disposen de veu pròpia i l’atenuació d’efectes secundaris indesitjables de l’activitat econòmica» (SEKN, 2008), a diferència del que passa quan parlem de valor econòmic, que és capturat de forma individual pels seus compradors. En altres paraules, una emprenedoria social quan genera valor social ajuda al beneficiari a obtenir un valor que, per diferents raons, no hagués estat al seu abast.