Una proposta de futur

La nova proposta de futur que compartim la Fundació Julià Reig i Coworking, gira a l’entorn de l’emprenedoria social.

A Andorra hem tingut i tenim molts emprenedors i emprenedores, persones que han creat empreses molt diverses, i que han creat riquesa i l’han desenvolupat. Ara volem centrar-nos en altres emprenedors, els emprenedors socials i en un concepte, l’emprenedoria social, del qual s’està parlant molt en els darrers anys.

Els emprenedors socials són persones que, davant dels nous reptes de la societat, proposen solucions innovadores per resoldre’ls, i ho fan clarament amb la idea de crear valor econòmic i valor social al mateix temps.

Des de la Fundació Julià Reig i Coworking volem fer costat a aquests emprenedors socials. Els ajudarem a utilitzar estratègies empresarials per organitzar, crear i administrar organitzacions orientades al canvi social, conciliant l’enfocament econòmic amb els reptes socials. El motor de la creació d’una empresa social és el seu impacte social, no l’aventura empresarial.

Fundació Julià Reig i Coworking volem crear una plataforma de coneixement i de recursos dedicats a l’emprenedoria social a Andorra.

Volem contribuir, des de l’espai de Coworking, de diàleg i de difusió, a crear empresa social a Andorra. I ho podem fer també, des d’una anàlisi conjunta de determinats casos socials d’Andorra, ajudant-les a pensar més d’una forma empresarial i no tan filantròpica.

Ambdues entitats hem començat per aquesta conferència del professor Alfred Vernis que permetrà centrar la qüestió, proporcionar i presentar als ciutadans d’Andorra que entenem per emprenedoria social.

En segon lloc hem creat aquest espai online i els seus canals de xarxes socials d’Emprenedoria Social a Andorra, on s’hi podran trobar totes les opinions per fer créixer aquest model empresarial. A més, i amb l’afany de la Fundació Julià Reig de treballar sempre en col·laboració amb altres, el projecte d’Emprenedoria Social a Andorra convida a tothom a participar d’aquesta plataforma per fer-la més eficaç.

Emprenedoria Social a Andorra vol recolzar doncs, aquelles iniciatives que neixen de la identificació d’un problema social i que usen principis empresarials per donar-hi solució. Ja siguin empreses socials, cooperatives, centres especials de llocs de treball, associacions d’interès públic o societats limitades. L’objectiu d’aquests emprenedors i de les seves organitzacions no ha de ser tant d’obtenir un alt retorn financer sinó de maximitzar el retorn social que produeixen, i garantir la sostenibilitat del model a mig/llarg termini.

En un context de dificultats econòmiques i socials com l’actual, sorgeix la necessitat de trobar nous referents que ajudin a detectar noves oportunitats de millora. El projecte d’Emprenedoria Social a Andorra neix amb la vocació de recolzar iniciatives innovadores que apuntin en aquesta direcció i que tinguin com a prioritat crear valor social i mediambiental, sense oblidar de generar un valor econòmic necessari per fer el projecte perenne.

Volem proporcionar als nous empresaris socials formació, anàlisi i avaluació.

Busquem projectes innovadors, d’alt impacte social, amb models de negocis rendibles i un equip compromès, amb ganes de participar, des de l’emprenedoria social, a crear un món millor.